Den 25 maj träder GDPR i kraft och kommer att påverka alla företag på ett eller annat sätt. GDPR är den största förändringen av skydd av personuppgifter på 20 år. Därför är det viktigt att förbereda sig och skaffa sig kunskap i hur GDPR ska tillämpas.

KNEX har fått i uppdrag att genomföra en workshop med en introduktion och bakgrund till GDPR och ge er en guide och vägledning i hur GDPR påverkar era företag och hur ni kan förbereda och anpassa er. Ni kommer dessutom få mallar och underlag för hur ni ska inventera de personuppgifter ni behandlar och hjälp till hur ni kan anpassa ert arbetssätt för den nya miljön efter den 25 maj.

Workshopen kommer att genomföras den 4 juni mellan klockan 10 – 15, med fikapauser och lunch mitt på dagen.

Efter genomförd workshop kommer ni att få ut checklistor och mallar för hur ni ska förbereda och anpassa ert bolags rutiner så att de uppfyller de lagkrav som GDPR ställer på hantering av personuppgifter.

Har ni frågor eller funderingar kontakta KNEX AB
Henrik.andersson@knex-ab.se
070 – 585 27 23

Event information