SWElife is a strategic innovation program co-financed by Vinnova, the Swedish Energy Agency and Formas. The long-term goal of the program is to contribute to Sweden providing good conditions for sustainable growth and international competitiveness for the life science sector and for residents of Sweden to have access to innovative, equal and individualized care. In the short term, SWElife’s goal is that SMEs and early projects have access to a more comprehensive funding flow from idea to a product/service.

Projects funded by SWElife shall have high innovation potential and be carried out in collaboration between academia, business and health care. The calls are intended to facilitate and speed up business development and commercialization.

Examples of activities for which you can apply for money:

  • Verification of market conditions, such as identifying customers, customer needs, potential partners and competitors
  • Verification of technical and design conditions
  • Establishing documentation for product development
  • Obtaining new knowledge and developing prototypes of goods or demos of services
  • Investigation of intellectual property and regulatory conditions and development of intellectual property strategies and protection
  • Research and development of production methods

Swelife Hands-on

Syftet med detta strategiska projekt är att samordna en affärs- och produktvalideringsmodell – Swelife Hands-on – med stöd av det nationella regionalfondsprogrammet och nationella innovationsprogrammet Swelife. Projektet stärker innovationskapaciteten inom life science genom att bygga kompetens inom tidiga projekt och SMEs, genom att stärka samverkan mellan SMEs och lärosäten samt genom att överbrygga och stärka finansieringen av innovativa idéer och projekt. Genom att erbjuda kapital och/eller kompetens ökar projektens kapacitet.

För att skapa framgångsrika snabbväxande företag måste Sverige bli bättre på att utnyttja alla de kompetenser som finns i landet. Det är därför nödvändigt att skapa ett nationellt, gränsöverskridande “ekosystem” som bidrar med sin kompetens till både tidiga projekt och SMEs inom life science för att säkerställa att projekten når relevanta resultat för att säkra följdinvesteringar och i slutändan kundnytta och ekonomisk tillväxt. Detta görs genom att öka samverkan mellan Sveriges ledande regionala FoI-konstellationer inom life science.

Finansiärer: Swelife/VINNOVA och Tillväxtverket

For more information, please contact

Peter Jacobsson, Business Coach
peter.jacobsson@ubi.se
+46 90-15 49 79