Utbildningen riktar sig till dig som har baskunskaper inom immaterialrätten (till exempel PRV-skolan på prv.se) och vill stärka din kompetens framförallt vad gäller kopplingen mellan affärsstrategiska kunskaper och immateriella tillgångar.

Observera att utbildningen är uppdelad i två pass.

Pass 1: 7 september 09:00-12:00
Pass 2: 9 september 09:00-12:00

Pass 1 avslutas med frågeställningar vilka deltagarna uppmuntras att fundera kring inför pass 2 där utrymme till reflektion och diskussion ges.

Utbildningen riktar sig till dig

Utbildningen riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovationsrådgivare inom det statliga innovationsstödsystemet. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter, och behöver stärka din kompetens, framförallt när det gäller kopplingen affärsstrategiska kunskaper och immateriella tillgångar.

Ambitionen med utbildningsdagen är att omvandla teori till konkreta användbara verktyg för dig så att du kan stå bättre rustad att vägleda företagare. Det kan handla om vilken expertis de behöver, vad de kan göra själva och fördjupa sig i.

Utbildningen ger dig svar på dessa frågor:

  • Immateriella tillgångar – vilka företag har sådana? Hur ser dessa tillgångar ut?
  • Vad finns det för koppling mellan de immateriella tillgångarna och företagets affärsplan?
  • Vilken affärsnytta ger ett strategiskt arbete med de immateriella tillgångarna?
  • Vem äger de immateriella tillgångarna?
  • Vad kan en omvärldsanalys ge?
  • Vad menas med en IP-strategi och på vilket sätt är den viktig?

Förkunskaper

Du bör ha gått PRV-skolan online och känna till immaterialrätten i stora drag.

På utbildningen möter du erfarna föreläsare

Andreas Blomqvist är entreprenör och grundare av företaget CareLigo och har bland annat utvecklat OPTILOGG som är ett hembaserat hjälpmedel för hjärtsviktssjuka. OPTILOGG aktiverar patienten och gör denne till en aktiv del i vårdkedjan. Andreas har stor erfarenhet av immaterialrättsliga frågeställningar sedan 15 år tillbaka både i Sverige och internationellt.

Karin Broman, arbetar som Senior Legal Counsel på FONDIA. Karin har omfattande erfarenhet av att arbeta såväl operativt som strategiskt med immaterialrättsfrågor som till exempel chefsjurist men också i rådgivande funktion med alla tillhörande frågor om hur man kapitaliserar på immaterialrätt bland annat genom olika avtal, konkurrensfrågor och marknadsrätt.

Event information