Välkommen till ett seminarium om 2 x 45 minuter där du får en överblick kring reglerna om beskattning av ägarledda företag, vad du kan tänka på kring olika bolagsstrukturer, inför en försäljning och när ni ska ta in nya delägare.

Det kommer också vara en kort genomgång av SME-begreppet enligt EU-rätten och som har betydelse vid ansökan av olika stöd och bidrag

Föreläsare: Lina Gardlow, auktoriserad skatterådgivare på PwC
Datum och tid: Torsdagen den 21 oktober kl 10:00.

Seminariet hålls på svenska.

Tax seminar

Welcome to a seminar of 2 x 45 minutes where you get an overview of the rules on taxation of owner-managed companies, a little bit about company structures, what you need to think about before an exit or when you bring in new shareholders.

There will also be a brief overview of the SME definition which is important when applying for various grants.

The seminar will be held in Swedish.

Lecturer: Lina Gardlow, authorized tax advisor at PwC
Date and time: Thursday, October 21 at 10:00

Event information