10 maj kommer Charlott Brunmark och Karin von Wachenfeldt från Truly Translational/Trulylabs till UBI.
De skulle kunna vara till stöd och hjälp till både läkemedelsutvecklingsbolag och ni som jobbar med biomarkörer, se nedan.
Charlott och Karin kommer att hålla en kort presentation i UBIs lunchrum kl 13.00 och ni har möjlighet att ställa frågor.
För att vi ska veta ungefär hur många som har möjlighet komma, var snälla och anmäl ert intresse till:
Charlott på e-post:mcharlott.brunmark@trulytranslational.com
Alla är välkomna, så sprid gärna budskapet.

Truly Translational AB och Truly Labs AB erbjuder tjänster inom pre-klinisk läkemedels- och diagnostikutveckling. Både rådgivning och experimentella tjänster erbjudes och arbetet har ett fokus på translationell forskning för att säkerställa ett bra utvecklingsarbete inklusive väl planerade kliniska studier. Rådgivningen innefattar projektledning, feedback på planer, hjälp med olika planeringsdokument som exempelvis Target Product Profile (TPP), Translational Medicine Plan och sammanställning av dokumentation inför kliniska studier. Även frågor kring Business Intelligence hanteras och Truly har tillgång till databaser från Informa för bl.a. marknads- och konkurrensundersökningar.
De experimentella tjänsterna inkluderar både in vitro och in vivo studier. Även här är translationellt tankesätt i fokus och Truly Labs erbjuder ”skräddarsydda” modeller där projektets behov styr. Truly har idag modeller för t.ex. farmakokinetik, biodistribution, onkologi, inflammation, infekterade sår och in vitro tekniker som flödescytometri, ELISA, Luminex, qPCR, Western blot och olika cellulära modeller för effekt och MoA studier. Truly bolagen har sina lab och kontor på Medicon Village i Lund.

www.trulytranslational.com

www.trulylabs.com

Event information