INBJUDAN, möte i Umeå • 4 december 2018

Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET

PLATS: Umeå, Norrlands universitetssjukhus (NUS), Norra entrén, Målpunkt T, 9 trappor (första hissen), Föreläsningssal C

TID: 4 december kl. 12-14

Kostnadsfritt att delta och vi bjuder på enklare förtäring under mötet.

PROGRAM

Johnny Ludvigsson, senior professor, Linköpings universitetssjukhus

Typ 1 diabetes/barn

Ingela Lavin, diabetessjuksköterska, barn- och ungdomskliniken, NUS

Hur ser diabetesvården för barn ut idag? Utmaningar och tankar inför framtiden!

Robyn Schimmer och Karin Danielsson-Öberg, Umeå Universitet

Projekt kring typ 1 diabetes – “Design av egenvårdsstöd – hur kan vi ta hänsyn till användarens vardag?”

ANMÄLAN

Anmälan till dss@diabetessamverkansverige.se senast den 27 november

Alternativ till anmälningsadress ovan är carina.christensson@medeon.se

Bakgrund om DSS

Diabetes Samverkan Sverige (DSS) är ett nationellt nätverk för intressenter inom diabetes. Nätverket erbjuder en tvärsektoriell och multidisciplinär plattform för samverkan och kunskapsutbyte. Sedan årsskiftet ingår Diabetes Samverkan Sverige i ett större projekt, Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård, som under 2018-2020 kommer att bedrivas tillsammans med Uppsala Universitet, Karolinska Institutet och Linköpings Universitet.

Frågor och anmälan: carina.christensson@medeon.se

Kika gärna på vår hemsida www.diabetessamverkansverige.se

Event information