Föreläsare: Johnny Ludvigsson (Senior Professor, Linköpings Universitetssjukhus)

Diabetes Samverkan Sverige (DSS) är ett nationellt nätverk för intressenter inom diabetes. Nätverket erbjuder en tvärsektoriell och multidisciplinär plattform för samverkan och kunskapsutbyte. Sedan årsskiftet ingår Diabetes Samverkan Sverige i ett större projekt, Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård, som under 2018-2020 kommer att bedrivas tillsammans med Uppsala Universitet, Karolinska Institutet och Linköpings Universitet.

Kostnadsfritt att delta.

Frågor och anmälan: carina.christensson@medeon.se

Kika gärna på vår hemsida www.diabetessamverkansverige.se

Event information