#hurvetdudet
#hurvetdudet
09.09.2018

Since the worldwide grassroot action MarchforScience in 2017 kicked off, UBI has suppoorted the global initaitive for a fact-based-worldview, a knowledge-based society and evidence-based policy. Therefore we are one of the 61 organisations behind this text – giving three concrete pieces of advice to Sweden’s next government.

On election day – the 9th of September 2018 – more than four out of five Swedes wen’t to the polls to cast their votes. The same day 60 national organisations, companies and state institutions published a joint opinion piece in Svenska Dagbladet Debatt on the fact that this year’s election agendas have had a substantial decrease in research-related terminology.

That does not have to be a bad thing. But it could also be a warning sign. The important thing to uphold democracy and transparency is that voters know what future policy is based on.

The national campaign #hurvetdudet is therefore encouraging the next group of politicians in power, no matter what constellation, to employ and make use of the collective knowledge and experience that science really is. Our joint advice concerns these three areas:

 1. Inititiate more systematic reviews of entire knowledge fields when assigning state officials the task of writing reports on background facts.
 2. Reforms should be based on current evidence and evaluated systematically. If possible, use pilot studies – and then implement nationally.
 3. Encourage researchers to take part in public debate and create incentives for outreach acitivities as part of the academic profession.

The full text was published online by Svenska Dagbladet Debatt (link)  on the 9 of September 2018.

#hurvetdudet (How do you know that?) is a campaign to promote more evidence-informed election campaigning in the run up to the Swedish general election. The campaign is coordinated by VA (Public & Science) and follows the success of March for Science in Sweden. Read more at hurvetdudet.nu.

Below you can read the full text.

_________________________________________________________________

Så kan politiken förankras i forskning – tre råd till Sveriges nästa regering

De senaste åren har vi sett hur synen på vetenskap har förändrats och försämrats bland folkvalda politiker runt om i världen. Ett välkänt exempel är USA, där vetenskapliga resultat och fakta ifrågasatts på hög nivå. Experter och forskare misstänkliggörs också i Sverige, och företeelser som faktaresistens, falska konton och fejkade nyheter har blivit ett vanligt tema i samhällsdebatten och valrörelsen.

Tack och lov har den negativa utvecklingen också väckt motreaktioner. Förra våren stod mer än en miljon människor i världen upp för vetenskapen i det amerikanska initiativet March for Science – också här i Sverige. Under valåret 2018 har ett 80-tal svenska organisationer samlats kring initiativet #Hurvetdudet?. Genom denna raka fråga vill vi få fakta och forskning att ta mer plats i den politiska debatten.

Utifrån innehållet i riksdagspartiernas valmanifest kan vi konstatera att vi inte nått ända fram. Sammantaget minskar användningen av ord som forskning, forskare, vetenskap, innovation och samverkan i år, jämfört med i manifesten inför valet 2010. Det visar en genomgång som gjorts av utredare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar #Hurvetdudet?. Mer resurser till forskning utlovas vid sammantaget 23 tillfällen i år, medan vikten av att grunda beslut på forskning endast tas upp fyra gånger sammanlagt i alla partiers manifest. Ord som fakta och evidens förekommer inte alls. Länk till rapporten från undersökningen (pdf).

Det finns förstås mycket annat än vetenskap att ta hänsyn till för politiker; attityder i samhället, ekonomiska förutsättningar, ideologi och etik är några exempel. Samtidigt är samhällets utveckling beroende av att beslut är väl underbyggda och vilar på bästa tillgängliga kunskap. Det är viktigt att veta vad som ligger till grund för de beslut som tas.

Sammantaget menar vi att utbytet mellan forskning och politik behöver stärkas. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta, evidens och forskningsbaserad kunskap:

 1.   Initiera fler systematiska sammanställningar av forskningsbaserad kunskap. Inom några politikområden görs redan sådana i Sverige, till exempel för hälso- och sjukvården och socialt arbete vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och för skolan vid Skolforskningsinstitutet. Men dessa kunskapsöversikter är främst riktade till praktiker, inte politiker. Oberoende experter, liksom expertmyndigheter och tjänstemän på departementen, bör oftare få i uppdrag att ta fram breda sammanställningar av forskningsbaserade underlag.
 2.   Reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och effekten av dem systematiskt utvärderas. Statliga utredningar behöver tillsättas och få tillräckligt med tid om frågorna är stora och komplexa. Testa och utvärdera – när det är möjligt – i mindre skala innan förändringar genomförs nationellt.
 3.   Uppmuntra forskare att samverka med det omgivande samhället. Förbättra deras förutsättningar att dela med sig av den kunskap de utvecklat – och att göra det på ett sätt som politiker och alla andra kan förstå och använda sig av. Ge forskare incitament att delta i samhällsdebatten och i folkbildningen för att bidra med kunskap, vägledning och nyansering i olika sakfrågor.

Blivande ministrar och alla som väljs till politiska uppdrag i kommuner, landsting, regioner och riksdag: Tala om vilka underlag och vilka fakta er politik vilar på!

Och glöm inte att fråga: Hur vet du det?!

 

 1. Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF
 2. Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
 3. Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
 4. Måns Holmberg, ordförande Astronomisk Ungdom
 5. Karolina Kjellberg, VD bNosy
 6. Mats Viberg, rektor BTH, Blekinge tekniska högskola
 7. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
 8. Stefan Bengtsson, rektor och VD Chalmers
 9. Roberto Rufo Gonzalez, projektledare Consupedia
 10. Christina Liffner, ordförande Endometriosföreningen, Sverige
 11. Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet
 12. Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 13. Robert Watt, ordförande Forskom
 14. Cecilia Winberg, vice ordförande Fysioterapeuterna
 15. Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet
 16. Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
 17. Jenny Larsson, verksamhetsledare Humtank
 18. Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
 19. Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
 20. Jennie Turner, verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg
 21. Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret
 22. Sofia Larsen, ordförande Jusek
 23. Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
 24. Sigbritt Karlsson, rektor KTH
 25. Tuula Teeri, VD Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 26. Eva Pettersson, VD Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 27. Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
 28. Anders Blanck, VD LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 29. Bodil Nilsson, ordförande LMNT, Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik
 30. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
 31. Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
 32. Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
 33. Åke Iverfeldt, VD Mistra
 34. Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
 35. Britt-Marie Lidesten, föreståndare Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
 36. Ann-Marie Pendrill, föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik
 37. Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna
 38. Anna Sjöström Douagi, programchef Nobelcenter
 39. Thomas Strand, ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
 40. Jenny Björkman, kommunikationschef Riksdagens Jubileumsfond
 41. Göran Arrius, ordförande Saco
 42. Louise Karlberg, centerchef SEI, Stockholm Environment Institute
 43. Mats Deleryd, VD SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling
 44. Lars Hultman, VD Stiftelsen för Strategisk Forskning
 45. David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
 46. Jens Mattsson, generaldirektör SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt
 47. Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
 48. Anne-Sofie Mårtensson, ordförande, Svenska fysikersamfundet
 49. Christine Sundberg Carendi, VD Svenska Science Centers
 50. Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter
 51. Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
 52. Maria Tenje, ordförande Sveriges unga akademi
 53. Mats Ericson, ordförande SULF, Sveriges universitetslärare och forskare
 54. Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola
 55. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
 56. Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet
 57. Elin Lydahl, VD Tom Tits Experiment
 58. Jennie Ekbeck, VD Umeå Biotech Incubator
 59. Linnea Suomenniemi, ordförande Unga Forskare
 60. Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet
 61. Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet