Helena Dahlin, Key2Compliance, och Melina Bergström, The Yes Way, vars företag båda varit med och utvecklat Kunskapsportalen.
30.03.2023

Sjösatt, uppskattad och under ständig utveckling. Kunskapsportalen vässas nu ytterligare med nytt utbildningsmaterial för flera efterfrågade områden.
– Vi ser att det är många olika forskare, entreprenörer och start-up företag som har hittat till plattformen. Vi hoppas att det nya innehållet ökar plattformens attraktionskraft ännu mer, säger Jennie Ekbeck, ordförande för Kunskapsportalens styrgrupp.

Mycket har hänt sedan Kunskapsportalen sjösattes i oktober. Under hösten kom det upp moduler om registrering av läkemedel och dokumentation från företagen Regsmart och Regfile och på senaste tiden har nya moduler som täcker områden som medicinteknik och jämställdhet, jämlikhet och inkludering lagts upp och tillgängliggjorts på plattformen.

– Medicinteknik är ett område där det är viktigt att ’göra rätt’ från början. Det handlar om kunskap om regelverk och kvalitetsarbete, dokumentation, klinisk validering och regulatoriska strategier. Key2Compliance har utvecklat 8 moduler som täcker de viktigaste områdena, där det även tas upp om hur mjukvara faller in som en medicinteknisk produkt, säger Helena Dahlin, Director Regulatory Affairs på Key2Compliance, företaget som har tagit fram modulerna.

Ett annat område som är väldigt viktigt för entreprenörer och många företag är jämställdhet, inkludering och social hållbarhet.

– The Yes Ways moduler belyser ämnen som social hållbarhet, inkluderande rekrytering, och omedveten bias. Att förstå ens egna fördomar och hur man kan arbeta mot dem, samt hur företag kan arbeta för att få en mer jämställd bolagsstyrning är centrala frågor, säger Melina Bergström, VD på The Yes Way som har utvecklat modulerna för Kunskapsportalen.

Kunskapsportalen är Swelife-finansierat projekt som har utvecklat en gemensam utbildningsplattform som både effektiviserar och förenklar kunskapsinhämtandet för forskare, innovatörer och startups inom området i Sverige. I projektet ingår inkubatorer och innovationskontor från hela Sverige.

– Kunskapsportalen är ett samarbete mellan de offentliga aktörerna (inkubatorer/innovationskontor) och tjänsteföretag för att säkerställa att de tidiga Life science-företagen i Sverige har samma förutsättningar oavsett vart i landet än affärsidéerna uppstår. Det offentliga står för strukturen och tjänsteföretagen står till största delen för innehållet pro bono. Portalen bidrar till att höja lägsta nivån och gör utvecklingsföretagen till bättre beställare vilket sparar både ekonomiska resurser och miljö då man gör rätt från början, säger Jennie Ekbeck.

Här hittar du Kunskapsportalen.

För mer info och eventuellt samarbete med plattformen, vänligen kontakta:

Andy Browning, Manager Life Science Platform (Kunskapsplattformen)
018-471 35 59
andy.browning@uic.se