191023 UmeŒ, UBI
14.04.2021

Helén Fält har jobbat som affärscoach på Umeå Biotech Incubator i åtta år. I den rollen är hon ett viktigt bollplank till tidiga startups inom life science.
– Det är ett väldigt varierande, roligt och flexibelt jobb. Det är kul att få hänga med bolagen på deras tidiga resa och att göra det tillsammans med hela teamet på UBI, säger Helén Fält.

Som affärscoach på UBI hjälper man casen, startupsen, att utveckla och verifiera sin idé, hitta källor till finansiering, knyta kontakter och att matcha ihop dem med rätt kompetenser.
– Vi jobbar mycket med team, att hitta rätt personligheter och rätt kunskaper till casen. Som affärscoach är man ett viktigt bollplank, det gäller att peppa och driva på, samtidigt som det är viktigt att lyssna och förstå deras drivkrafter och utmaningar, säger Helén Fält.
På UBI jobbar fyra affärscoacher, två med de allra tidigaste casen och två i den lite senare fasen. Helén Fält jobbar i de senare faserna, men hon poängterar att alla affärcoacher hjälps åt.
– Vi fördelar arbetet mellan oss och hjälper varandra. Du bestämmer själv över dina prioriteringar, men det är samtidigt bolagens behov som styr. Om det blir intensivt med två bolag samtidigt, till exempel om ett av bolagen är i färd med att ta in kapital och skriva avtal med en investerare, kan en kollega gå in och stötta upp. Det är ett sympatiskt sätt att jobba, säger Helén Fält.
Som affärscoach sitter man med i de tidiga casens skuggstyrelser – och när de bildar bolag sitter man som adjungerad i styrelsen, som representant för UBI.
– Nu är det ju som det är med pandemin, men tidigare reste jag ganska mycket, framför allt till Stockholm, för att hålla uppe nätverk med konsulter och investerare. Som affärscoach får du bra kontakt med kollegor i andra inkubatorer i Sverige.
Även om jobbet ibland kan vara intensivt, menar Helén att ingen förväntar sig att man ska jobba på kvällstid.
– Jobbar du på kvällen är det ditt eget val. Det tycker jag är en bra princip, att ingen förväntar sig att man ska jobba efter arbetstid för att det är mycket att göra. Jobbet är väldigt ofta flexibelt och har man inarbetad tid är det helt okej att till exempel åka till frissan eller tandläkaren på arbetstid.
Arbetet innehåller många möten och en affärscoach måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt.
– Att dagen blir som du hade planerat den? Glöm det! säger Helén och skrattar. Vi har en inkluderande företagskultur där alla är prestigelösa. Det är en positiv och peppande atmosfär och alla är innovativa.
Hon fortsätter:
– Det är ofta snabba kast mellan de olika bolagen, så det gäller att kunna vara fokuserad. Men man måste också sätta sig in i bolagens situation. De flesta kommer direkt från akademin och har aldrig jobbat med affärsutveckling – det är en helt ny värld för dem. Många jobbar oftast också bara deltid med sitt bolag, vilket gör att det inte alltid går lika snabbt som man skulle vilja.
UBI har gemensamma fikaraster två gånger per dag med övriga bolag i inkubatorn samt de bolag som flyttat ut till tillväxtlokalerna i samma byggnad. Två gånger per år hålls också planeringsdagar där hela UBI samlas för genomgångar av halvåret som gått samt för framåtsyftande diskussioner.
– Planeringsdagarna är viktiga och bra och det är väldigt givande att vi samlas allihop. På kvällen brukar vi sedan gå ut och käka tillsammans. Det är jättetrevligt, säger Helén.
Hon tycker att en stor fördel med jobbet är att kunna få utvecklas tillsammans med bolagen hon coachar.
– På UBI har vi många lunchseminarier och utbildningar som man lär sig av. Och om jag som affärscoach behöver förkovra mig inom någon del av affärsutvecklingen får jag möjlighet till det. Man gör det för bolagens skull, men det innebär att man får egen utveckling också.
På UBI finns en process som ständigt utvecklas, över hur bolagen ska gå genom inkubatorn.
– Vi utvärderar den hela tiden och funderar över vårt arbetssätt och det stöd vi ger. Jag gillar att det är så och att vi inte gör så här för att vi alltid har gjort det. Vi är flexibla. Bolagen ska inte pressas in i vår process, utan det ska vara deras behov som styr.
Hon trivs med arbetskompisarna på UBI och tycker att arbetet med bolagen är en laginsats.
– På UBI är det ett litet och trevligt team, där alla bidrar med sin del.

Läs mer och sök jobbet här!