För att du och ditt bolag ska få ut så mycket som möjligt av dessa två event så rekommenderar vi att ni tar fram följande material. UBI hjälper alla deltagande bolag med produktionen.

För bolag utanför Umeå Biotech Incubator tar vi ut avgifter för att täcka de rörliga kostnaderna, se prislista