Kostnader

För bolag utanför Umeå Biotech Incubator tar vi ut avgifter för att täcka de rörliga kostnaderna om ni vill ha hjälp med layout av one-pager, återkoppling på presentation och budget, samt pitchträning. Dessutom kommer ni eventuellt ha möjlighet att filma er pitch, där filmen kan läggas upp på er hemsida mm. Ni kommer inom kort att få möjlighet att välja vilka av dessa aktiviteter ni eventuellt vill göra.

Aktivitet Kostnad, självkostnadspris (kr)
Pitchträning Value Creation Forum (okt) 1 335:-
One-pager layout (okt-dec) 2 400:-
Feedback presentation och budget (nov-dec) 3 900:-
Film av pitch (nov-jan) 12 000:-

Vid frågor kontakta pia.keyser@ubi.se   +46(0)90- 15 49 76