Christer Malm, Irene Granlund, Nelson Khoo, Anders Mannelqvist och Raik Wagner på Pro Test Diagnostics.