Helena Dahlin, Key2Compliance, och Melina Bergström, The Yes Way, vars företag båda varit med och utvecklat Kunskapsportalen.

Helena Dahlin, Key2Compliance, och Melina Bergström, The Yes Way, vars företag båda varit med och utvecklat Kunskapsportalen.