Helena Edlund, professor, molekylär utvecklingsbiologi, Umeå universitet, Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM.

Thomas Edlund, professor, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM

Helena och Thomas Edlund, Betagenon