Skyline med Umeälven och kulturhuset Väven.

Umeå University Creative Campus. Photo Johan Gunséus.