Återigen arrangerar vi Meet Umeå Life Science och Biotech Umeå Investment Day i Stockholm, två event för att stärka life science-branschen i Västerbotten. Vid dessa två arrangemang får bolag från Västerbotten möjlighet att knyta kontakter med både kompetens, investerare och samarbetspartner.

Eftersom vi fått mycket positiv återkopplingen från tidigare år kommer program och upplägg till stora delar vara densamma som föregående arrangemang.

Meet Umeå Life Science, 6 feb 

Under onsdagseftermiddagen och kvällen har ditt bolag möjlighet att mingla med ca 40 stycken speciellt inbjudna personer som har gedigen och långvarig kompetens inom life science. Detta är ett tillfälle att hitta rätt personer till styrelse, advisory board, VD, produktutveckling osv. Vi kallar detta event för Meet Umeå Life Science. I en avslappnad atmosfär med mycket tid för mingel ges goda möjligheter att utöka ert kontaktnät med spetskompetens som är svårt att hitta lokalt här i Umeå och Västerbotten. Det finns inte något maxantal på deltagande företag från Umeå.

Alla anmälda bolag ska ha fyllt i ”Produktion av material för BUID19”

Biotech Umeå Investment Day, 7 feb

Hela torsdagen den 7 februari ägnar vi åt partnering med potentiella investerare och samarbetspartner. Det finns möjlighet till ca tio stycken 25 min partneringmöten enligt ett förutbestämt schema där både ni företagare och investerarna fått skicka in önskemål. Vi är stolta över att under de senaste åren haft minst 25 investerare till våra investeringsdagar, och räknar med motsvarande antal även denna gång. Dagen avslutas med den stora Västerbottensbuffén på Grand Hotels Veranda. Vi har ett tak på max 15 stycken deltagande företag från Umeå.

Alla anmälda bolag ska ha fyllt i ”Produktion av material för BUID19”

Erbjudande om hjälp med förberedelser

För att du och ditt bolag ska få ut så mycket som möjligt av dessa två event så rekommenderar vi att ni tar fram följande material. UBI hjälper alla deltagande bolag med produktionen (För bolag utanför Umeå Biotech Incubator tar vi ut ett självkostnadspris)

One-pager

Umeå Biotech Incubator erbjuder hjälp med att ta fram en kort icke-konfidentiell summering av ditt företag, en sk one-pager. Ni står för texten, och vi gör layout. Detta arbete kommer ske under hösten/vintern. Detaljerat schema kommer senare när vi vet hur många som vill ha hjälp.

Ladda ner mall för A4-manuset här template_copy_A4_prospect

Återkoppling på presentation och budget

Vi har som tidigare år anlitat en mycket erfaren person, Yvonne Peterson, för att ge er möjlighet att få återkoppling på presentation och budget innan de visas skarpt för investerare och möjliga samarbetspartner. Detta kommer ske under november och december. Datumförslag kommer senare när vi vet exakt vilka som vill träffa Yvonne Peterson.

Ladda ner mall för NABC Pressentation

Ladda ner mall för budget här BTUID Budget Template

Vässa din pitch i Value Creation Forum

Att ha en väl genomarbetad och slagkraftig kort presentation av ditt bolag och projekt är mycket viktigt vid dessa typer av träffar. Som en del av förberedelsearbetet ger vi er därför möjlighet att under en effektiv dag i slutet av oktober vässa din så kallade elevator pitch. Datum för denna aktivietet: 17, 18, 22 och 23 oktober. OBS att det räcker med 1 dag/per bolag. Du anger i anmälan vilka datum som passar dig.

Vad är Value Creation Forum?

Value Creation Forum sid1-2

Filmning av pitch

Vi erbjuder också en möjlighet att filma pitchen. Filmen kommer göras vid ett senare tillfälle

Kostnader

För bolag utanför Umeå Biotech Incubator tar vi ut avgifter för att täcka de rörliga kostnaderna, prislista. Varje bolag väljer själv om de vill vara med på ett av arrangemangen eller båda, samt om ni vill ha hjälp med layout av one-pager, återkoppling på presentation och budget, samt pitchträning.

Viktiga datum

Datum Aktivitet
4 okt 2018, därefter är anmälan bindande.

Avbokning efter detta datum medför en avgift på 5.000kr utöver ev ytterligare kostnader för pitchträning som genomförts etc.

Sista anmälningsdag för Meet och Invesment Day
Okt Pitchträning Value Creation Forum
Okt-nov One-pager layout
Nov-dec Feedback presentation och budget
15 jan 2019 Lista på anmälda investerare till anmälda företag
28 jan Sista dag att lämna in önskemål om partnering
31 jan Preliminärt partneringschema skickas ut
6 feb Meet Umeå Life Science
7 feb Biotech Umeå Investment Day

Är du intresserad?

Anmälan sker på ubi.se/event/

Varmt välkomna!

 

Pia Keyser (073-6205161) och Edith Sundqvist (070-3603608)