Workshop 2/2 - Värdeskapande ur intellektuella tillgångar

Under den andra workshopen ska deltagarna utveckla sina hypoteser om hur olika resultat och idéer kan skapa värde och/eller nyttjas. Målet är att förfina idén och identifiera vilka frågor som måste besvaras i nästa steg inför en innovationsprocess.

De båda workshoparna är öppna för doktorander och forskare som vill lära sig mer om immateriella tillgångar och deras roll i en innovations- eller nyttiggörandeprocess.

Dag 1: 16 mars, kl 13-15
Under den första dagen ges deltagarna grundläggande kunskaper om intellektuella tillgångar (IAs) och vilka typer som kan vara relevanta för deras egna forskningsprojekt.

Målet för den första workshopen är att kunna identifiera olika typer av tillgångar (t ex datamängd, design, metoder, modeller, uppfinningar, etc), kunna fastställa ursprunget och ägandet av varje tillgång och ställa en första hypotes om dess framtida nyttjande.

Dag 2: 29 mars, kl 13-15
Under den andra workshopen ska deltagarna utveckla sina hypoteser om hur olika resultat och idéer kan skapa värde och/eller nyttjas.
Målet är att förfina idén och identifiera vilka frågor som måste besvaras i nästa steg inför en innovationsprocess.

Workshopen behandlar frågor som; vilka viktiga behov utgår vi ifrån? Vem är målgruppen? Hur kan forskningsresultaten bidra till en lösning? Vilka resurser behövs för att få det att hända (samarbeten, finansiering, teknik, kompetens, etc)

Workshopen berör även hur man kan verifiera om en ny idé är av intresse för en viss målgrupp och vilket värde idén kan skapa, liksom hur man så småningom utvecklar och paketerar idén.

Erfarna moderatorer från UmU Holding
Workshopen modereras av Stefan Lööw och Maria Lundström (UmU Holding), båda med lång erfarenhet av immateriella rättigheter och hur man skapar värde från immateriella tillgångar.

Frågor och kontakt:
Stefan Lööw and Maria Lundström UmU Holding

Arrangör: UmU innovation support system and project FEKU

Kontaktperson: Maria Lundström (e-postadress i länk)

Add to Calendar outlook-livegoogleoutlook
Umeå Biotech Incubator (UBI)
Box 7995, SE-907 36 Umeå, Sweden
Phone: +46(0)90- 15 49 70
Mail: info@ubi.se