lsstafetten_umea_feb2018.jpg

IKEM och VLL värdar för 2017 års Life Science Stafett med nationella life science-profiler

Den 21 februari går Life Science-stafetten av stapeln igen, denna gång i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Den 21 februari går Life Science-stafetten av stapeln igen, denna gång i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting. Life Science-stafetten har sedan 2014 haft till syfte att bygga relationer och samverkan genom möten för att utbyta
kunskap inom områden relaterade till Life Science. I februari 2018 kommer fokus riktas mot antibiotika och antibiotikaresistens.

Medverkan är gratis där lunch och kaffe 21 februari ingår.
Du står själv för resa, hotell och ev logi.

OBS! Frivillig gemensam middag den 20 februari 19:30, på hotell Björken.

Preliminära programpunkter

  • Det vill regeringen göra inom Life Science om vi vinner valet 2018         Annica Strandhäll
  • STRAMA:s betydelse för att motverka antibiotikaresistens i Sverige        Stephan Stenmark
  • Umeå Biotech Incubator– vilka är vi och vad vill vi åstadkomma? -         Jennie Ekbeck
  • Vad har åstadkommits inom Life Science sedan valet?                           Anders Lönnberg
  • Hur ser forskningsfronten ut rörande antibiotika och resistens?               Fredrik Almqvist
  • Nya kriterier för upphandling av läkemedel                                           Margareta Bergh
  • Svensk sjukvård i Europeisk jämförelse                                                Bo Olsson

 

Workshop rörande viktigaste frågor att prioritera för Life Science i Sverige kommande 4 års-period.


Vid frågor vänligen kontakta IKEM: Bo Olsson (mail:bo.olsson@ikem.se)

Add to Calendar outlook-livegoogleoutlook
Umeå Biotech Incubator (UBI)
Box 7995, SE-907 36 Umeå, Sweden
Phone: +46(0)90- 15 49 70
Mail: info@ubi.se